Hopp til hovedinnholdet

Feltovervåkning - kanterosjon og skråninsstabilitet

skraaning_jpeg

Hobølelva eksempel på kanterosjon. Foto: D.Krzeminska, NIBIO.

kantsoner med gras.jpg
#1 - Overvåket kantsone med gress. Foto: D.Krzeminska, NIBIO.
kantsone med traer.jpg
#2 - Overvåket kantsone med trær. Foto: D.Krzeminska, NIBIO.
kantsoner med busker.jpg
#3 - Overvåket kantsone med busker. Foto: D.Krzeminska, NIBIO.

 

 

Delprosjektet om kanterosjon:

 

Formålet var å undersøke effekten av ulike vegetasjonstyper på stabiliteten til elve-kanter.

 

Skråningsstabiliteten avhenger av elve-kantens utforming, jord/sediment-forhold, vegetasjon og hydrologiske variasjoner som vannstand i elva, grunnvannstand og jordas fuktinnhold.

 

I forsøket ble overvåking av hydrologiske forhold (fuktinnhold i jorda, porevann-strykk ogvannstand i elven gjennom flere sesonger) kombinert med modellering av elvekantstabiliteten. Det ble tatt hensyn til regnets infiltrasjonshastighet, avrenning fra åkeren og vannstandsendringer i elven, herunder variasjon i grunnvannsnivå og fuktinnhold i jorda.

 

Elvekanter med tre ulike typer vegetasjon ble undersøkt: (#1) ugras, (#2) små trær og (#3) busker (ripsbusker ble plantet i september 2016).