Hopp til hovedinnholdet

Oppgave#2: NMBU campus forsøksfeltet

20221024_105255

NMBU campus forsøksfeltet (foto: D.Krzeminska)

Oppgave 2. Hva skjer i umettet sone i kantsonen?

Forsøksvirksomhet omfatter strømning gjennom umettet sone i buffersoner med ulik vegetasjon. Deloppgaven vil sammenlikne hvordan jordas fysiske egenskaper varierer mellom kantsoner med ulik vegetasjon, og mellom kantsone og åker.

 

Lokaliteten er et forsøksfelt tilknyttet Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet på campus Ås. I dette prosjektet vil vi samarbeide med pågående prosjektet innen «Handlings-planen for bærekraftig bruk av plantevernmidler», som utføres på samme lokalitet. Her er vi allerede involvert i prosjektet «Transport av plantevernmidler i vegetasjonssoner med makroporestruktur», ledet av Roger Holten ved Nibio. Det vil gjennomføres studier i ruteforsøk med ruter som simulerer kantsoner med gras og kantsoner med bærbusker. I forsøksfeltet er det muligheter for å hente ut vann fra overflateavrenning og fra umettet sone.