Hopp til hovedinnholdet

Oppgave#1: Hellerud forsøkfeltet

IMG_9550_8

Hellerudfeltet (Foro: A-G.B. Blankenberg)

Oppgave 1. Retensjon av overflateavrenning i kantsoner med ulike vekster

Forsøksvirksomhet omfatter undersøkelse av overflateavrenning gjennom buffersoner med ulik vegetasjon. Deloppgaven vil sammenligne hvordan ulik vegetasjon reduserer overflateavrenning til vann.

NIBIO har i samarbeid med Det Kgl. Selskap for Norges Vel,  reetableret eksisterende rutefelt. Feltet består av åtte ruter med mulighet for ulik vegetasjon og behandling. Norges Vel vil drifte rutefeltet. På nedsiden av hver rute er det installert et oppsamlingssystem for overflateavrenning fra rutene. Vannet renner ned i vippekar, tilkoblet et mekanisk tellesystem. En bestemt vannmengde samles i plastdunker for hvert vipp, og det kan hentes ut vannproporsjonale vannprøver fra hvert forsøksfelt i målestasjoner

20220405_112739.jpg
Vippekar, tilkoblet et mekanisk tellesystem (foto: D. Krzeminska)

 

20220405_113042.jpg
Vippekar, tilkoblet et mekanisk tellesystem (foto: D.Krzeminska)

 

20220405_113259.jpg
Hellerudfeltet, 5 april 2022 (foto: D.Krzeminska)
20220405_112457.jpg
Hellerudfeltet, 5 april 2022 (foto: D.Krzeminska)
IMG_9550_8.JPG
Hellerudfeltet, 5 juli 2022 (foto: A-G. B. Blankenberg)