Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Tiltak for økt bærekraft i norsk grønnsaksproduksjon

INAKTIV SIST OPPDATERT: 19.06.2024
Slutt: des 2021
Start: sep 2021

Redusert bruk av herbicider og bedre jordforhold - undersøkelse og bruk av falsk såbedd og fangvekster.

Status Avsluttet
Start- og sluttdato 17.09.2021 - 31.12.2021
Prosjektleder Mette Thomsen
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Frukt og grønt

Målet med prosjektet er å finne gode metoder for bruk av falsk såbedd i radkulturer og undersøke bruken av fangvekster i grønnsaker, her vil vi

i) undersøke effekt av forkultur på etablering og vekst av utvalgte arter av fangvekster

ii) hvordan etablere fangvekster etter ulike kulturer

iii) fangvekster som mellomkultur - dyrking av fangvekster sammen med kulturplantene og

iv) metoder for etablering av grønsakskultur etter fangvekster.

Prosjektbeskrivelse

Dyrking av radkulturer inkluderer en rekke ressurskrevende operasjoner og mye jordarbeiding. Regulering av ugras utgjør en stor utfordring og kostnad i radkulturer, samtidig som det er ønsker om redusert bruk av kjemiske midler og at midlene kan utgjøre en risiko for skade på kulturen. Det er derfor behov for flere og varierte verktøy til regulering av ugras i radkulturer.

Undersøkelser med bruk av flere og nye metoder for falsk såbedd i gulrot har de siste årene vist gode resultater og vi vil i prosjektet undersøke ulike redskapstyper og ulike strategier for falsk såbedd. Videre er jordbehandlingen som steinstrenglegging og bedd-fresing, før radkulturer intensiv, og kan ha en rekke negative påvirkninger eg. øke utvasking av næringsstoffer, redusere karbon innholdet og forårsake jordpakking.

Flere undersøkelser har vist at bruk av fangvekster kan redusere ugras og erosjon, øke karboninnholdet i jorden, øke jordens buffer kapasitet mot tørke/mye nedbør og løsne jorden etter pakking. Likevel er det en stor mangel på undersøkelser på bruk av fangvekster i grønnsakskulturer.

Gjennom prosjektet skal vi kartlegg etablering av fangvekster etter ulike grønnsaks kulturer, ved ulike næringsstatus i jorden og også se på om fangvekstene kan etableres sammen med kulturplantene. Resultatene fra prosjektet skal gi praktiske råd om hvordan falsk såbedd kan gi best effekt, hvordan fangvekster kan etableres i vekstskifter med grønnsakskultuere og hvordan regulering av ugras og tilbakeholdelse av næringsstoffer påvirkes av fangvekstene.

Publikasjoner i prosjektet

Sammendrag

Året 2020 vil gå inn i historien som et spesielt og annerledes år – koronaåret. Dette har selvsagt også preget NIBIO. Men til tross for det, så har vi mye å vise til av faglig produksjon og formidling, fordelt over et stort spekter av områder med betydning for mange i det norske samfunnet. Året 2020 er spesielt også av en annen grunn – det var det året NIBIO fylte fem år. Fusjoner tar tid, kan være krevende, men skaper også rom for utvikling og nødvendig omstilling. NIBIO har i så måte kommet langt på disse fem årene. Med en omfattende faglig aktivitet landet rundt, og mer og mer også utenfor landets grenser. Vårt brede fundament i produksjonsfaglige problemstillinger og verdiskaping, og ressurs- og miljøfaglige problemstillinger med økonomi og samfunnsfag inkludert, gjør at vi har de beste forutsetninger for å si at «NIBIO gir bærekraft mening». Dette er kjernen i vårt samfunnsansvar. Altså at vår kompetanse skal bidra til et godt samfunn, der de bærekraftige løsningene gjerne avhenger av at man både evner, og har tilstrekkelig faglig innsikt til å balanse ulike hensyn. Med stort mangfold og over 1000 prosjekter i porteføljen vil det knapt være mulig å gi et heldekkende bilde av den faglige aktiviteten i NIBIO. Vi presenterer derfor i dette heftet et lite knippe av artikler, som gir det man gjerne kan kalle små smakebiter fra vår faglige virksomhet i 2020. Og så håper vi at disse utvalgte smakebitene er tilstrekkelig fristende til at du søker mer kunnskap om NIBIO og alt det spennende av prosjekter og faglig utvikling våre 700 ansatte bidrar med.