Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for skog og utmark

Teknologi for bedre forvaltning og sikring av utmarksressursen som et fremtidig næringsgrunnlag (Forvaltningsteknologi)

Foto: Anita Land/NORSØK
INAKTIV SIST OPPDATERT: 07.06.2019
Slutt: des 2019
Start: jan 2016

Tap av sau på utmarksbeite er et alvorlig dyrevelferdsproblem. Teknisk innovasjon er en viktig nøkkel for å redusere antall tapte dyr betydelig.

Start- og sluttdato 01.01.2016 - 31.12.2019
Prosjektleder Rindal Kommune
Prosjektansvarlig, NIBIO Lise Grøva
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Vilt og utmarksressurser
Totalt budsjett 3 550 000 NOK

Mer enn 2 millioner dyr, hovedsakelig sau og lam, slippes på sommerbeite i utmark hvert år. Potensialet for en svært god dyrevelferd er til stede i utmarka på grunn av atferdsfrihet, men beitedyr har likevel ulike velferds- og produksjonsutfordringer; slik som rovdyr og sykdom.

Tap av sau på utmarksbeite på grunn av sykdom og rovdyr fører til økonomisk tap og er et alvorlig dyrevelferdsproblem. For å øke, bærekraft og økonomisk lønnsomhet i norsk sauehold, må det være et mål å redusere antall tapte dyr betydelig. Vi tror at teknisk innovasjon er en viktig nøkkel for å nå dette målet.

Dyr på utmarksbeite har sjeldnere tilsyn og som en følge behandles sykdom og skader på et senere tidspunkt enn hos dyr på innmark. Det er arbeidskrevende å oppdage sykdom på dyr på utmarksbeite. Sensorer på dyr kan kontinuerlig måle fysiologiske parametere, for eksempel kroppstemperatur og hjertefrekvens.

En viktig egenskap er automatisk kommunikasjon av avvik til dyreeier, dette vil muliggjøre tidlig påvisning av sykdommer og dermed legge til rette for tidsnok riktig medisinsk behandling. Implementering av slike sensorer i allerede eksisterende sporingssystemer, for eksempel Telespor, vil bistå i å oppdage, finne og behandle syke dyr. Når det gjelder rovdyrangrep, er det viktig å være i stand til raskt å detektere et plutselig dødt dyr for å kunne ta ut gjenværende dyr fra området.

Målet prosjektet er derfor å teste sensorer som måler temperatur og puls og bestemme sensorenes presisjon og nytte for saueholdet, for å varsle og bekrefte tidlig sykdom og rovdyrangrep. Dette er et første skritt mot å utvikle et kommersielt, teknisk overvåkingssystem, knyttet til hvert enkelt dyr, som gjør det mulig å avdekke tidlig sykdom og rovdyrangrep også på utmarksbeite.