Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Norsk økologisk bokhveteproduksjon: Fra mulighet til marked via produsentsamarbeid

Bokhvete i et felt på Apelsvoll, juli 2021. Foto: Chloé Grieu
Aktiv SIST OPPDATERT: 11.04.2023
Slutt: des 2024
Start: feb 2023

Bokhvete (Fagopyrum esculemtum) er en matvekst som dyrkes svært lite i Norge, men som både kan dyrkes og er ettspurt av norsk forbrukere. I 2021 ble det importert 88 tonn hel bokhvete og 270 tonn avskallet og/eller bearbeidet bokhvete (SSB, u.å.).

Start- og sluttdato 01.02.2023 - 31.12.2024
Prosjektleder Anne Strøm Prestvik, Norges Vel
Prosjektansvarlig, NIBIO Chloé Grieu
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Korn og frøvekster

Bokhvete er, til tross for navnet, ikke i slekt med våre kornarter, men en art i slireknefamilien. Dette gjør bokhvete til en gunstig plante å ha i vekstskiftet, siden den ikke vil overføre de plantesykdommene som kan oppformeres ved ensidig dyrking av korn eller grønnsaker. Et allsidig vekstskifte er særlig viktig i økologisk planteproduksjon for å sikre næringsforsyning, god jordstruktur, ugrasregulering og for å forebygge oppformering av både sykdommer og skadedyr.

Dette prosjektet vil samle eksisterende erfaringer samt utvikle ny kunnskap om bokhveteproduksjon i samarbeid med aktører som er interessert i å produsere, prosessere og selge norskprodusert økologisk bokhvete.

Formålet er todelt:

  1. kartlegge muligheter og hindringer, og skape nettverk blant interesserte aktører som ønsker å starte norsk økologisk bokhveteproduksjon (Norges Vel)
  2. teste og dokumentere flere sorter av bokhvete for norske forhold som vil gi et bedre grunnlag for storskala produksjon (NIBIO).

Feltforsøk blir gjennomført av NIBIO ved Apelsvoll stasjon.