Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Nordisk samarbeid om alternativt plantevern i frukt, bær, grønnsaker, veksthus og planteskoler

Aktiv SIST OPPDATERT: 14.03.2024
Slutt: des 2025
Start: jan 2023

Plantevernmidler mot skadegjørere i frukt, bær, grønnsaker, veksthus- og planteskolekulturer må være både effektive og forårsake så lite planteskade som mulig. I dette prosjektet går hagebruksnæringen i Norge, Sverige og Danmark sammen for å teste moderne plantevernmidler.

Prosjektfakta

Land: Sverige, Norge og Danmark

Regioner: Hovedstaden (DK), Sjælland (DK), Viken (NO)

Innsatsområde: Innovasjon og entreprenørskap

Spesifikke mål: Styrke innovasjonskapasiteten med fokus på smartspesialisering.

Budsjett: 1 561 917 EUR

Bevilgede EU-midler: 725 948 EUR

Norske midler: 176 002 EUR

Lead partner: Dansk Gartneri

Kontakt:
Julie Schou Christiansen
Dansk Gartneri, Axelstorv 3, 1609 København V
jsch@danskgartneri.dk / +45 2159 8154

Forsøgsoversigt 2023.pdf

0.413 MB pdf

Lav-risiko midler og basisstoffer.pdf

0.162 MB pdf

Nordisk samarbejde om Planteværn.pdf

0.139 MB pdf

Start- og sluttdato 01.01.2023 - 31.12.2025
Prosjektansvarlig, NIBIO Anette Sundbye
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Skadedyr og ugras i skog-, jord- og hagebruk
Samarbeidspartnere Norsk Landbruksrådgiving HMS (NLR HMS), Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag, Aarhus universitet, HortiAdvice Scandinavia A/S, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

En plantekultur trenger beskyttelse mot skadedyr, sopp og ugras for at produksjonen skal være god og konkurransedyktig. Samtidig skal produksjonen være miljøvennlig.

Målet med prosjektet er å øke bruken av lavrisikomidler i frukt, bær, grønnsaker, veksthus- og planteskolekulturer. Dette skal skje gjennom å identifisere beste praksis for bruk av midler og spre denne kunnskapen over landegrensene til dyrkere.

Det fins flere alternativer til de tradisjonelle kjemiske plantevernmidlene, men det er sammensatt gruppe av midler. Prosjektet skal i utgangspunktet se nærmere på lavrisikomidler og basisstoffer, men kan også inkludere andre mindre skadelige midler, hvis det er få muligheter innenfor lavrisikomidler og basisstoffer. Utfordringen er at midlene har andre virkemåter og kan ofte ha mindre og varierende effekt sammenlignet med tradisjonelle plantevernmidler. Derfor kan lavrisikomidler verken brukes eller testes på samme måte som de tradisjonelle midlene. Det er derfor behov for å innhente kunnskap om hvordan disse midlene skal testes for deretter å få resultater om midlenes effekt og optimale bruk. Resultatene i prosjektet skal deles og brukes i kompetanseutvikling av rådgivere, dyrkere og produsenter.

Aktivitetene i prosjektet skal gjennomføres i samarbeid mellom partene i Norge, Sverige og Danmark.

Prosjektledere i Norge er Anne G. Kraggerud (NLR) og Anette Sundbye (NIBIO).

Tomatdyrking i veksthus
Tomatdyrking i veksthus. Foto: Erling Fløistad