Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Mattrygghet som konkurransefortrinn for norskprodusert frukt og grønt; Sammenhenger mellom produksjonspraksis og rester av plantevernmidler i matvarer undersøkt gjennom mattrygghetsovervåkingen

Foto: Erling Fløistad
INAKTIV SIST OPPDATERT: 31.12.2022
Slutt: des 2022
Start: jan 2022

På bakgrunn av målsetningene om økt forbruk av frukt og grønt samt en økning av andelen norske produkter, ønsker vi i denne utredningen å sette fokus på mattrygghet for disse produktene generelt og sett i forhold til ulike produksjonsmåter for å bidra til å sikre en trygg økning i konsumet.

Status Avsluttet
Start- og sluttdato 01.01.2022 - 31.12.2022
Prosjektleder Marianne Stenrød
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Pesticider og naturstoffkjemi
Totalt budsjett 595600

Hovedmålet for utredningen er å klarlegge sammenhenger mellom produksjonspraksis og rester av plantevernmidler i utvalgte matvarer undersøkt gjennom den løpende norske mattrygghetsovervåkingen, og vurdere hvordan disse resultatene kan og bør utnyttes i arbeidet for en trygg økning av andelen av norsk frukt og grønt.

Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål (resultater):

1) Identifisert potensielle konkurransefortrinn og utfordringer knyttet til utvalgte produkter (råvarer) og produksjonsformer med tanke på kjemisk mattrygghet (rester av plantevernmidler)

2) Vurdert aktuelle tiltak knyttet til produksjonsform mv. for økt mattrygghet på det norske markedet, inkludert aktuelle konsekvenser for norske produsenter

3) Utarbeidet anbefalinger for utvalgte produkter, produksjonsmåter mv. for å sikre trygg mat til norske forbrukere