Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

KlimaMatBordet

INAKTIV SIST OPPDATERT: 01.02.2023
Slutt: aug 2023
Start: feb 2020

Rundt dette middagsbordet skal du få lære mer om hvordan du kan ta bærekraftige matvalg.

Start- og sluttdato 01.02.2020 - 31.08.2023
Prosjektleder Solveig Arnesen -Vitenparken NMBU
Prosjektansvarlig, NIBIO Hilde Margrethe Helgesen
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Økonomi og samfunn

KlimaMatBordet er en interaktiv installasjon som undersøker sammenhengen mellom mat, måltid og klima.

Ved hjelp av en kombinasjon av grafikk, projeksjon og trykksensitive flater vil denne installasjonen utforske dilemmaer knyttet til valg som tas i verdikjeden og som påvirker klimaendringer. Den hjelper publikum å forstå konsekvenser av valg som tas av forbruker, kjøpmann, industrileder, distributør eller bonde.

Gjennom installasjonen får publikum et forhold til hvordan ting henger sammen i et komplekst system og hvordan klimaforskning er en viktig del av bildet. Ser man på en og en faktor isolert sett kan det være et svar, for eksempel at det er høye utslipp knyttet til kjøttproduksjon. Dersom man ser det i sammenheng med andre faktorer som for eksempel ”co2-negativ” algeproduksjon som kan brukes til husdyrfôr kan svaret bli at algeproduksjon + husdyrhold = Co2-nøytral matproduksjon.