Hopp til hovedinnholdet

SOMMIT

Jorde_ktg

SOMMIT

Varighet: Februar 2021-Februar 2024

Prosjektleder: CREA i Italia
 

 

Det interne EJP Soil-prosjektet SOMMIT har som hovedmål å evaluere avveininger mellom økt karbonlagring i jord og utslipp av lystgass og metan fra jord og tap av nitrat til vassdrag.
Analysearbeidet omfatter data fra de viktigste jordklimatiske forholdene og produksjonssystemene i Europa. Prosjektarbeidet inkluderer:

  • Syntese og metaanalyse av tilgjengelig litteratur og data knyttet til avveininger mellom karbonlagring i jord og lystgassutslipp i planteproduksjon i Europa. Dette er aktiviteten NIBIO er mest involvert i.
  • Nye målinger på langtidsserie-feltforsøk
  • Modellsimulering av agroøkologiske effekter fra ulike jordforvaltningspraksiser
  • Bruk av fuzzy-logikk for å komme frem til de beste jordforvaltningsstrategier som kan redusere negative avveininger mellom økt karbonlagring i jord og drivhusgasser/tap av nitrat.

I Norge har NIBIO vært medforfatter på en rapport om karbonlagring i jord, utslipp av drivhusgasser og utvasking av nitrat. Vi hjelper LUKE i Finland med en meta-analyse av effekter fra tilførsel av ulike former for organisk materiale på karbonlagring og utslipp av nitrogendioksid i europeiske feltforsøk.