Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for skog og utmark

EcoForest - Forestry effects on biodiversity, carbon stocks and ecological processes in mature boreal forests

Foto: O. Janne Kjønaas
Aktiv SIST OPPDATERT: 12.04.2021
Slutt: mars 2025
Start: apr 2021

Formålet med prosjektet er  å fremskaffe kunnskap knyttet til langsiktige effekter av skogskjøtsel på biodiversitet, karbonlagre og økologiske prosesser.

Prosjektledelse

Prosjektleder: Håvard Kauserud, Universitetet i Oslo.

Nestleder: Line Nybakken, NMBU.

Eksternt prosjektnettsted Besøk prosjektets hovednettside
Start- og sluttdato 01.04.2021 - 31.03.2025
Prosjektansvarlig, NIBIO O. Janne Kjønaas
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Skog og klima
Totalt budsjett 31,5 mill NOK
Finansieringskilde Norges forskningsråd,

Prosjektet ledes ved Universitetet i Oslo. NIBIO har ansvaret for studiene av karbonlagre og karbondynamikk.

Samarbeidspartnere er:

NMBU, NINA, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Oslo Kommuneskoger, SABIMA og WWF.