Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for miljø og naturressurser

Capture+

INAKTIV SIST OPPDATERT: 01.10.2018
Slutt: mars 2017
Start: apr 2014
Capture+ har som mål å finne systemer for biologisk karbonfangst ved hjelp av biokull som lages av planterester og som blandes inn i landbruksjord som jordforbedringsmiddel og karbonlager.
Start- og sluttdato 01.04.2014 - 31.03.2017
Prosjektansvarlig, NIBIO Erik J. Joner
Divisjon Divisjon for miljø og naturressurser
Avdeling Biogeokjemi og jordkvalitet
Samarbeidspartnere SINTEF, NMBU, Bygdeorskning, DNV
Totalt budsjett 10 MKr.
Finansieringskilde Norges Forskningsråd - Ide-lab
Dette er et klimatiltak med stort potensial for å lagre CO2 på en naturlig måte. Prosjektet er grensesprengende på to måter: Det ene er selve teknologien, der vi vil bruke bioteknologi og nanoteknologi til å forbedre pyrolyseprosessen som omdanner biomasse til trekull. Det andre er at vi samtidig ser på de økonomiske, sosiale og politiske sidene, blant annet hvordan teknologien kan anvendes i praksis i landbruket og skogbruket, sier prosjektleder Maria Kollberg Thomassen ved Sintef.

- Ideen med å bruke biokull som klimatiltak er ikke ny. Problemet er at det ennå ikke er lønnsomt og ikke tatt i bruk. Vi vil se på selve prosessen og på hvordan incentivordningene for landbruket kan være for at dette klimatiltaket skal ta av, sier hun.

Den tverrfaglige gruppen som står bak ideen og presenterte den på Idélab, er foruten Thomassen, Erik Joner fra Bioforsk, Ole Swang fra Sintef, Pia Otte fra Bygdeforskning, Svein Jarle Horn fra NMBU, Thomas Tronstad fra DNV GL. Prosjektteamet består nå av 13 personer. De dekker fagområder som kjemi, prosessteknologi, bioteknologi, nanoteknologi, jordmikrobiologi, molekylærbiologi, kvalitetsledelse, samfunnsøkonomi, statsvitenskap og teknologioverføring.