Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Blå-grønn BIOGASS Helgeland. Biogassanlegg basert på regionale koblinger mellom blå-grønn sektor

INAKTIV SIST OPPDATERT: 10.05.2020
Slutt: juli 2018
Start: mars 2017

Formålet med mulighetsstudien er å definere potensialer og evt. flaskehalser for å få oppnå en økonomisk lønnsom regional biogassproduksjon. Dette er gjort gjennom å vurdere tilgjengelighet av mulige biogass substrater, vurdere potensielle inntekter og utgifter knyttet til de tilgjengelige substratene, samt å beregne transport-, investerings og driftskostnader og inntekter fra salg av biogass for ulike lokaliseringer på Helgeland.

Bilde1.jpg
Status Avsluttet
Start- og sluttdato 01.03.2017 - 01.07.2018
Prosjektleder Vibeke Lind
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Fôr og husdyr
Samarbeidspartnere Søndre Helgeland Miljøverk IKS, LetSea AS, Nordland Bondelag, Skognæringsforum Nordland, Alstahaug kommune, Østfoldforskning
Totalt budsjett 1495000
Finansieringskilde Søndre Helgeland Miljøverk IKS, LetSea AS, Skognæringsforum Nordland, Alstahaug kommune, Landbruksdirektoratet

Tre ulike lokaliseringer for tre ulike typer anlegg har blitt analysert. Analysen viser at inntektsgrunnlaget for de tre lokasjonene og de tre anleggstypene i stor grad er avhengige av forutsetninger knyttet til behandlingskostnader (gate fee). Analysen viser også at transportkostnadene er en viktig kostnadskomponent. Ved bygging av et biogassanlegg på Helgeland, bør man med andre ord være sikre på hvilke priser som er realistiske for mottak av de ulike substratene.

Ymse bilder 2008-4 091 redigert.jpg