Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for miljø og naturressurser

BioSynGas

Biogasslaboratoriet i Ås. Foto: Kathrine Torday Gulden
Aktiv SIST OPPDATERT: 16.05.2022
Slutt: juni 2025
Start: juni 2021

BioSynGas skal blant annet undersøke hvordan bioresten fra biogassproduksjon kan optimaliseres for videre bruk. I prosjektet skal det brukes biprodukter etter termisk behandling, som syngas og faste og flytende hydrotermiske produkter. Disse produktene har potensial til å gi et biogassanlegg økt kapasitet.

Eksternt prosjektnettsted BioSynGas prosjektnettside
Start- og sluttdato 01.06.2021 - 01.06.2025
Prosjektleder Roger Khalil (SINTEF)
Prosjektansvarlig, NIBIO Lu Feng
Divisjon Divisjon for miljø og naturressurser
Avdeling Bioressurser og kretsløpsteknologi
Samarbeidspartnere SINTEF, NIBIO, NTNU, NMBU, Zhejiang University of Technology, Oslo Kommune, Bergen Kommune, Fredrikstad Vann Avløp og Renovasjonsforetak, Lindum AS, Vestfjorden Avløpsselskap, Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, Antec Biogas AS
Finansieringskilde Forskningsrådet

Bioresten som er igjen etter at organisk avfall har blitt konvertert til biometan, inneholder mange verdifulle næringsstoffer. Den kan imidlertid inneholde mikro-/makroplast og tungmetaller, noe som er utfordrende med tanke på videre bruk. BioSynGas tar sikte på å løse disse utfordringene ved å behandle bioresten termisk.

Ved å integrere et termisk behandlingstrinn i eksisterende biogassanlegg, kan vi potensielt øke biometanproduksjonen og samtidig forbedre prosesseffektiviteten. En slik integrering vil også føre til at vi vil kunne behandle flere avfallsfraksjoner, noe som bidrar til økt fleksibilitet og økt biogassproduksjon.

BioSynGas vil også jobbe med prosessutvikling og modellering der integrasjonen optimaliseres. Viktige parametere som virkningsgrad, miljøbelastning og lønnsomhet vil bli kartlagt og sammenlignet med eksisterende frittstående løsninger.

BioSynGas er et samarbeid mellom SINTEF Energi (prosjekteier) og NIBIO og inkluderer to stipendiater knyttet til NTNU og NMBUZhejiang University of Technology, et anerkjent universitet i Kina, vil også bidra med aktivitet knyttet til hydrotermisk gassifisering. HRAREGVEASFREVARLindumAntec Biogas og Bergen Kommune er industripartnere.

BioSynGas_prosjektfigur.jpg
Prosjektorganiseringen i BioSynGas. NIBIO har ansvar for arbeidspakke 2. Illustrasjon: BioSynGas

NIBIOs rolle

NIBIO har ansvar for BioSynGas arbeidspakke 2 som går ut på å optimalisere biogassproduksjonen. Planen er å utføre forsøk for å maksimere produksjonen av biogass og fordøye kvaliteten ved bruk av biokull, syngas og hydrotermiske væsker og faste produkter. 

For å oppnå dette, vil flere reaktorkonfigurasjoner bli brukt, inkludert batch- og kontinuerlig driftsstudier (ved bruk av for eksempel CSTR- og UASB-konfigurasjoner).

Én av forventningene til BioSynGas er at syngas kan forbedre og øke biometanproduksjonen i biogassreaktorer.