Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for skog og utmark

Forringelse og nedbrytning av kulturminner i tre i arktiske og alpine miljøer (ArcticAlpineDecay)

Turister på besøk i det sårbare kulturmiljøet i Virgohamna på Svalbard. Foto: Anne-Cathrine Flyen
Aktiv SIST OPPDATERT: 27.04.2022
Slutt: des 2025
Start: nov 2021

I ArcticAlpineDecay undersøker forskere hvordan turister og klima påvirker sårbare kulturminner på Svalbard og Hardangervidda.

Start- og sluttdato 01.11.2021 - 31.12.2025
Prosjektleder Gry Alfredsen
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Treteknologi
Samarbeidspartnere NIKU, Det Kongelige Akademi for arkitektur, design og konservering i Danmark, Mycoteam AS, Store Norske Spitsbergen Kulkompani, Kings Bay AS, Den Norske Turistforening Oslo og Omegn, Vestland fylkeskommune , Riksantikvaren
Finansieringskilde Forskningsrådet

Vår kulturarv i tre på Svalbard og i alpine områder på fastlands-Norge ligger i sårbare økosystemer som er påvirket av klimaendringer i tillegg til økt menneskelig påvirkning og endringer i arealbruk. Hovedmålet med ArcticAlpineDecay er å redusere negative konsekvenser av disse truslene. Dette er i tråd med FNs bærekraftsmål om å styrke arbeidet med å beskytte og ivareta verdens kultur- og naturarv.

ArcticAlpineDecay vil øke robustheten til kulturminner i tre gjennom tverrfaglig samarbeid og grunnleggende forskning som involverer interessegrupper, offentlige myndigheter, turistnæring, handel, kulturhistorisk vitenskap, trevitenskap og samfunnsvitenskap.

 

Hovedoppgaver i ArcticAlpineDecay:

  1. Identifisere, kvantifisere og karakterisere treegenskaper og nedbrytningsgrad som følge av soppskader, og inkludere dataene i en åpen tilgjengelig database.
  2. Identifisere virkningen av bruker-, turist- og guideatferd og oppfatning av kulturminner i tre.
  3. Utvikle fremtidige forringelsesscenarier og utføre risikoanalyse for typologier av kulturminner i tre.
  4. Utvikle en webbasert kunnskapsplattform.

Kunnskapsplattformen skal legge til rette for fremtidige praktiske, bærekraftige og tilpassede forvaltningsstrategier for å sikre robustheten til kulturarven i tre. Den vil også omfatte brukernes kunnskap og holdninger til bruk og bevaring av kulturmiljøer i møte med klimatiske, miljømessige og samfunnsmessige endringer. En slik tilnærming vil sikre bærekraftig bruk og forvaltning av kulturarven i arktiske og alpine miljøer.

 

Arbeidspakker i ArcticAlpineDecay:

WP 1 The current condition of wooden cultural heritage. Leder: Gry Alfredsen / NIBIO

WP 2 Understanding of and adaptation to wooden cultural heritage. Leder: Atle Wehn Hegnes / NIBIO

WP 3 Scenarios and Risk Assessment. Leder: Lone Ross / NIBIO

WP 4 Resilience of wooden cultural heritage for the future. Leder: Anne-Cathrine Flyen / NIKU

WP 5 Coordination, communication and dissemination. Leder: Gry Alfredsen / NIBIO

 

Svært nedbrutt treverk i restene etter den russiske fangststasjonen i Russekeila på Svalbard - Foto_ AC Flyen.jpg
Svært nedbrutt treverk i restene etter den russiske fangststasjonen i Russekeila på Svalbard. Foto: Anne-Cathrine Flyen