Hopp til hovedinnholdet

Skal finne Europas beste vannmiljøtiltak

26-45-Skal finne Europas beste vannmiljøtiltak Anne-Grete-BB

Foto: Anne-Grete Buseth Blankenberg

Hvilke miljøtiltak er best egnet for å holde på vann og næringsstoffer i små jordbruksdominerte nedbørfelt? Og hvordan kan tiltakene kombineres slik at de blir mer kostnadseffektive der de settes inn? Dette er europeiske forskere i gang med å finne ut.

– For å nå de store målene på globalt nivå, må vi finne gode og effektive løsninger lokalt.

Det sier seniorforsker Attila Nemes som leder EU-prosjektet OPTAIN fra NIBIOs side. Her samarbeider europeiske forskere med bønder og rådgivere om å identifisere og videreutvikle naturbaserte og stedstilpassede miljøtiltak for 14 små nedbørsfelt i en rekke land. Ett av disse er Kråkstadelva i Norge.

Med bruk av simulerte modeller undersøker forskerne hvor i nedbørfeltene det er best at tiltakene settes inn, og hvordan flere miljøtiltak i kombinasjon virker sammen. De undersøker også hvilke tiltak som har størst effekt og har størst sannsynlighet for å bli iverksatt med tanke på bøndenes behov.

– Jordforhold, type produksjon og - ikke minst - landets lover, regler og økonomiske støtteordninger har også betydning for hvordan landbruket drives, sier Nemes.

Alt dette må forskerne ta høyde for i sitt arbeide. Det holder ikke å bare peke på et problem og foreslå tiltak for å bøte på det. Skal de oppnå gode resultater, også for fremtiden, er det viktig at forskerne er i dialog med de som er aktive i området.

Det er ikke bare-bare å finne løsninger som skal ha effekt i land og områder med vidt forskjellige forutsetninger.

 – Vi håper likevel at vi oppnår økt forståelse for sammenhengene mellom landbruk, ulike karakteristikker ved et landskap og helt spesifikke miljøtiltak, sier Nemes.

Forhåpentligvis vil det bli enklere for ulike landbruksaktører å foreta velinformerte valg i fremtiden. Dette inkluderer innføringen av gode insentivsystemer for bøndene der dette ikke allerede finnes.

Formål

Finne frem til Europas beste vannmiljøtiltak for små jordbruksdominerte nedbørfelt, enten alene eller i kombinasjon.

Samarbeid: OPTAIN pågår til 2025 og er koordinert av UFZ Helmholtz Centre i Tyskland. De norske partnerne er NIBIO og NIVA.

Finansiering: EU Horizon 2020