Bodø

NIBIO Bodø er samlokalisert med Nord universitet bare 9 Km fra Bodø sentrum. Kontorlokalene ligger i umiddelbar nærhet til sjøen og det marine laboratoriet har tilgang til sjøvann. Fylkeshovedstaden Bodø ligger sentralt, mellom sjø og fjell, midt i Nordland fylke. Byen ble med sin oppsiktsvekkende natur kåret til ett av verdens 20 fineste steder av National Geographic. Bodø ligger nord for polarsirkelen og har midnattssol i perioden 4. juni – 8. juli.

Forskningsinfrastruktur

NIBIO Bodø har et marint laboratorium for forskning på makroalger og andre marine organismer. Laboratoriet har to klimakamre og en kulturhall med 45 stk. 100 liters kar, 8 stk. 500 liters kar og 3 stk. 5000 liters kar. Sjøvannet blir hentet fra 250 meters dybde for å oppnå mest mulig stabilitet på biotiske og abiotiske parametere. Anlegget har et automatisert system for styring av fotoperiode, lyskvalitet og sjøvannstemperatur i tankene. Laboratoriet er også utstyrt med en Skalar «segmented flow analyzer» for simultananalyse av nitrat, nitritt, orthofosfat og ammoniakk i sjøvannet. Laboratoriet er unikt i sin klasse og gir store forskningsmuligheter innenfor klima, biomasseproduksjon og bioteknologi.

Geografiske særtrekk og muligheter

Nordland generelt, og Bodø spesielt, er påvirket av havet på mange måter. Klimaet i regionen er spesielt mildt takket være påvirkning fra Golfstrømmen. Bodø har milde sommere og lave vintertemperaturer – ikke langt under null grader. Kystsonen i Nordland betyr mye for Nordlands innbyggere og næringsutviklingen i fylket. Havet og strandsonen er viktige for fiske og fangst, som transportåre, og friluftsliv. Samtidig har strandsonen stor betydning for biologisk mangfold. Regionens naturgitte fortrinn utnyttes til bærekraftig produksjon av høykvalitets sjømat. Tilgang til gode produksjonsområder i sjø er en viktig forutsetning for å drive havbruk, og Nordland har en lang og svært egnet kyststripe som gir meget gode forutsetninger for nettopp å dyrke havet. Regionens gunstige naturgitte betingelser danner en god plattform for vår forskning.

Nettverk og samarbeidspartnere

Nord universitet er nær nabo og samarbeidspartner. Videre må nevnes Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Nesna, Nordlandsforskning, Norut, Nordlandsforskning AS, Kunnskapsparken Bodø AS,, Mittuniversitet Sverige, Matís Island, MMBS, Murmansk Russland, University of the Philippines, University of Dresden Tyskland, Aarhus Universitet Danmark, Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) Sveits, Universitetet i Granada (UGR) Spania og NOVIA, Vaasa Universitet Finland. Nordland Fylkeskommune en meget viktig støttespiller. I tillegg kommer gode interaksjoner med nyskapende næringsmiljøer i stadig utvikling.

 

Fucus vesiculosus, intertidal, Storvika
Makroalgen Fucus vesiculosus, intertidal, Storvika. Foto: Ralf Rautenberger

 

Palmaria palmata, intertidal, Storvika
Makroalgen Palmaria palmata, intertidal, Storvika. Foto: Ralf Rautenberger
Torggården 3.jpg
Torggården. Foto: Lill Iren Dreyer
ef-20160608-185602 Bodøhus.jpg
NIBIOs lab i Mørkvedbukta. Foto: Erling Fløistad
NIBIO Bodø

Forskningsstasjon Bodø er samlokalisert med Nord universitet bare 9 Km fra Bodø sentrum.

Kontaktperson: 

Stasjonsleder Lill Iren Dreyer
tlf. 92603368
Lill.Dreyer@nibio.no

Adresse kontorer

NIBIO Bodø
Torggården, Kudalsveien 6, NO-8027 BODØ

Koordinater kontor; N 67.29021845 E 14.55997747

E-post: bodo@nibio.no

Adresse til laboratoriet

NIBIO Bodø Lab, Mørkvedbukta 30, NO-8020 BODØ

Koordinater laboratoriet; N 67.27898758 E 14.56071271

Årsmiddeltemperatur: +4,5 °C.

Årsmiddelnedbør: 1020 mm.

Sjøvannstemperatur på 50 m dybde varierer fra ca. 3,5 °C på det kaldeste til ca. 12 °C på det varmeste.

Sjøvannstemperatur på 250 m dybde varierer fra ca. 6 °C på det kaldeste til ca. 8 °C på det varmeste.

  
 
Intertidal at Storvika.jpg
Makroalger i Mørkvedbukta. Foto: Ralf Rautenberger. Photo