Hopp til hovedinnholdet

Økte priser på mat i mai

Matpriser-juli16-colourbox.jpg

Foto: www.colourbox.com

Fra april 2017 til mai gikk forbrukerprisindeksen på mat- og alkoholfrie drikkevarer opp med 2,9 prosent. SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk samtidig opp med 0,2 prosent. De siste 12 månedene har prisen på mat og alkoholfrie drikkevarer gått opp med 0,7 prosent, mens SSBs konsumprisindeks har økt med 2,1 prosent.

Forbrukerpriser 

Den siste måneden har forbrukerprisen på samtlige varegrupper økt, der forbrukerprisen på frukt og grønt økt mest, med 8,4 prosent.

 

matpriser 0617.png

Meierivarer:

Fra mai 2016 til mai 2017 gikk prisen på meierivarer opp med 1,7 prosent. Den siste måneden økte forbrukerprisen på meierivarer med 1,9 prosent. Forbrukerprisindeksen på melk, yoghurt og fløte økte med 0,9 prosent, smør økte med 2,4 prosent, ost økte med 2,8 prosent og forbrukerprisindeksen på andre meierivarer økte med 1,5 prosent den siste måneden. Fra mai 2016 til mai 2017 viser forbrukerprisindeksen at prisen på melk, yoghurt og fløte har økt med 1,5 prosent, prisen på ost har økt med 2,1 prosent, prisen på smør har gått ned med 0,9 prosent, og prisen for andre meierivarer har gått ned med 0,9 prosent. 

Kjøttvarer:

Forbrukerprisindeksen på kjøttvarer økte med 2,3 prosent fra april til mai. Fra mai 2016 til mai 2017 har forbrukerprisen på kjøtt gått ned med 1,5 prosent. Den siste måneden gikk forbrukerprisen på storfekjøtt biffer og fileter opp med 2,3 prosent, forbrukerprisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt gikk opp med 1,8 prosent, forbrukerprisen på svinekjøtt økte med 2,1 prosent og forbrukerprisen på lam økte med 11,1 prosent. Forbrukerprisen på fjørfekjøtt gikk den siste måneden opp med 0,9 prosent. Fra mai 2016 til mai 2017 har forbrukerprisen på svinekjøtt økt med 1,0 prosent, på «storfekjøtt biffer og fileter» har forbrukerprisen økt med 1,1 prosent, og bearbeidende produkter av storfekjøtt har forbrukerprisen økt med 1,8 prosent. Forbrukerprisen på fjørfekjøtt har det siste året gått ned med 3,0 prosent. Forbrukerprisen på lammekjøtt har gått en del ned det siste året og ligger nå 14,6 prosent lavere enn på samme tid som i fjor. 

Frukt og grønt:

Av hovedgruppene er det prisen på frukt og grønt som har økt mest den siste måneden med 8,4 prosent. I løpet av de siste 12 månedene har prisen på frukt og grønt gått ned med 0,8 prosent. Varegruppen frukt og grønt består av tre undergrupper, der prisen på frisk frukt økte med 13,3 prosent den siste måned, prisen på friske grønnsaker økte med 6,4 prosent og prisen på diverse frukt og grønt (dvs. bearbeidede-/ fryste- og konservert frukt- og grønnsaker) økte med 1,5 prosent. Fra mai 2016 til mai 2017 har forbrukerprisen på frisk frukt gått ned med 0,2 prosent, friske grønnsaker har gått ned med 2,0 prosent mens forbrukerprisen på diverse frukt og grønt har gått ned med 0,9 prosent. 

Egg:

Forbrukerprisen på egg økte med 8,0 prosent den siste måneden. Fra mai 2016 til mai 2017 har forbrukerprisen på egg økt med 0,6 prosent.

 

Engrospriser

For meierivarer blir engrosprisene beregnet for ett utvalg av bearbeidede produkter som melk, ost, smør osv. Engrosprisene på meierivarer hadde ingen endring den siste måneden. 12 måneders indeksen (mai 2016 til mai 2017) viser at engrosprisen på meierivarer har gått ned med 0,6 prosent, der engrosprisen på smør gikk ned med 4,3 prosent, engrosprisen på ost gikk ned med 3,7 prosent. Engrosprisen på melk, yoghurt og fløte har i samme periode økt med 1,9 prosent mens engrosprisen på andre meierivarer har økt med 0,4 prosent.

Engrosprisen på storfekjøtt har vært uendret den siste måneden, mens engrosprisen på lam, svin og kylling har gått ned med hhv. 3,0 prosent og 0,9 prosent og 1,1 prosent. Fra mai 2016 til mai 2017 har engrosprisen på storfe økt med 1,3 prosent, engrosprisen på lam, svin og kylling har gått ned med hhv. 6,5 prosent, 0,9 prosent og 7,6 prosent.

Engrosprisen på egg har ikke endret seg den siste måneden. 12 måneders engrosprisindeks på egg viser at prisene i mai 2017 ligger 0,7 prosent lavere enn prisene i mai 2016.

 

Produsentpriser

Fra mai 2016 til mai 2017 gikk produsentprisene på storfe (uten trekk for omsetningsavgiften) opp med 1,8 prosent. Den siste måneden (april til mai) har produsentprisen på storfe vært uendret.

Produsentprisindeksen på lam (uten trekk for omsetningsavgiften) viser at produsentprisen gikk ned med 13,6 prosent fra mai 2016 til mai 2017. Den siste måneden har produsentprisen på lam gått ned med 4,8 prosent.

12 måneders produsentprisindeks på svin viser at produsentprisen (uten trekk for omsetningsavgiften) gikk ned med 5,6 prosent fra mai 2016 til mai 2017. Den siste måneden har produsentprisen på svin vært uendret.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.