Hopp til hovedinnholdet

Innsamling av fiskeprøver fra Pasvik

Gjeddefestivalen_III

Foto: NIBIO.

Siden 2017 har NIBIO Svanhovd oppfordret lokale fiskere til å levere inn vevsprøver fra ørret fisket i Pasvikelva. Prosjektet har etter hvert økt i omfang og nå tar forskerne imot prøver fra all fisk fra Pasvikelva, samt tilhørende sideelver. Prøvene skal hjelpe forskerne å forstå hvordan forurensing, kraftverksutbygging og klimaendringer påvirker økologien i vassdraget.

I løpet av fiskesesongen 2019 ble det levert inn 713 fiskeprøver fra mer enn 50 forskjellige innsamlere.

- Det har vært et helt fantastisk engasjement blant befolkningen, forteller prosjektleder Snorre Hagen. Hele spennet fra barneskoleelever til pensjonister har deltatt i arbeidet.

Året 2019 satte rekord i den lokale innsamlingen, men håpet er å kunne slå denne rekorden allerede i år. Stasjonen mottok prøver av ørret, gjedde, abbor, harr, sik, røye og lagesild fra Pasvik. I tillegg ble det levert inn prøver fra pukkellaks, samlet inn av lokale fiskere. Dette er et viktig bidrag til arbeidet med å bekjempe denne fremmede arten i Sør-Varanger kommune.

Fiskeboks2.jpg
Boks med prøverør for innsamling av fiskeprøver fra Pasvikelva. Foto: NIBIO.

Enkel prøvetaking

Tilbakemeldingene fra lokale fiskere har vært at prøvetakingen og innleveringen av prøver til NIBIO Svanhovd er enkel. Man får utdelt en boks med prøverør. Med boksen følger det med et kart over Pasvik, et informasjonsark som beskriver hvordan prøvetakingen skal gjøres og et ark for å notere ned data om prøvene. Det skal kun legges kjøtt fra en fisk i hvert prøverør.

NIBIO Svanhovd trenger å vite hvor og når fisken er samlet inn, men vil gjerne også vite fiskens lengde og vekt. Prøverørene inneholder en væske som gjør at DNAet i prøven holder seg stabilt fram til prøven skal analyseres. Boksen kan oppbevares i kjøleskap eller i fryseren fram til innlevering. Selve leveringen av prøveboksen kan gjøres på flere måter, men mange velger å stikke innom resepsjonen på Svanhovd eller legge den i deres fiskepostkasse.

Fiskekonkurranse

I år, som i fjor, inviterer NIBIO Svanhovd alle som fisker i Pasvik til å delta i deres fiskekonkurranse. Enhver fisker som har levert inn minst en prøve til forskningen på Svanhovd er med i trekningen av gavekort. I tillegg trekkes det vinnere i kategoriene flest innleverte prøver, flest ørret, flest harr, flest arter og flest soner.

- I år ønsker vi spesielt å belønne de som samler inn ørret og harr, forteller Hagen. Dette er arter som er vanskelig å få under NIBIOs vitenskapelige innsamling ved bruk av garn. Konkurransen avsluttes i november 2020 under åpent foredrag om årets forskningsprosjekter.

14.jpg
fiskepostkasse.jpg
Postkasse for innsamling av fiskeprøver ved NIBIO Svanhovd. Foto: NIBIO.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.