Hopp til hovedinnholdet

Dyrkernes ansvar å holde plommevirus i sjakk

sharkavirus i plomme tradgedy_plommefrukter med blå flekker

Foto: NIBIO.

Europas mest fryktede plommesykdom, sharkavirus, har nesten blitt utryddet i Norge takket være stor innsats fra Mattilsynet assistert av NIBIO. Nå skal oppfølgingsansvaret overføres til dyrkerne. For å unngå at den blusser opp igjen, er det vesentlig å øke bevisstheten om denne skadegjøreren, sier plantehelseekspert fra NIBIO.

Sharkaviruset i plommer har nesten blitt utryddet i Norge på grunn av stor og målrettet innsats siden viruset først ble oppdaget i Sogn og Fjordane for snart 20 år siden. Siden da har over 44 000 prøver blitt testet fra rundt 70-80 000 trær.  Mellom 1998-2013 ble sharkaviruset påvist på i alt 88 lokaliteter. 

Med Mattilsynet i spissen for god oppfølging ved grundige inspeksjoner, testing av alle plommetrær på lokaliteter med smitte og rydding av infiserte trær, har en lykkes godt med å fjerne smitte i alle viktige fruktområder. I dag regnes smitten for å være utryddet på 80 % av funnlokalitetene. 

Nå legger Mattilsynet om til en ny strategi der dyrkere og bedrifter selv må ta ansvar for å gjenkjenne symptomer, inspisere og ta prøver og sende inn når det er mistanke om en farlig skadegjører.

PPV Mallard P8200108drb_cropped.jpg
I ‘Mallard’ gir sharkavirus gule flekker og ringer, og i tillegg noe nekroser, i bladene. Foto: Dag-Ragnar Blystad.
 

Må være observante

- Dette gjør at dyrkerne ikke lenger kan hvile så mye på at kompetente planteinspektører kommer og inspiserer frukthagene. De må nå selv kunne finne ut av dette, opplyser Dag-Ragnar Blystad, seniorforsker i NIBIO og spesialist på plantehelse og plantebeskyttelse. 

- Sharkaviruset har nesten blitt utryddet her i landet. Det ville være veldig dumt om dette skulle øke på igjen fordi dyrkerne ikke er observante nok. Dersom forekomsten får bygge seg opp, kan det føre til store tap. 

Blystad forklarer at det er viktig at dyrkerne aktivt leter etter symptomer.

- Ser de symptomer som ligner på sharkavirus, kan de kontakte Mattilsynet som da kommer og tar en prøve. Alternativt kan de sende en prøve direkte til Planteklinikken ved NIBIO. Jeg råder dyrkerne til å lese seg opp på symptombildet til sharkaviruset i Plantevernleksikonet, slik at de er oppdaterte – samt å følge nøye med i egne plommefelt, sier han.

 

Vrient

Ifølge Blystad kan det være litt vrient å fastslå smitte av sharkavirus ettersom symptomene kan ligne på andre skader. Plommesortene varierer også i forhold til hvor sterke symptomer de utvikler. Noen sorter er veldig følsomme. Da vil frukten falle av trærne før den er moden eller få stygge ringflekker. I verste fall vil frukten ha nedsatt sukkerinnhold slik at den ikke blir like god. Andre sorter får nærmest ingen symptomer. 

Viruset spres med bladlus og infisert formeringsmateriale. Et tre som smittes med bladlus en sesong, vil neste sesong vise symptomer på den greina der smitten ble etablert. Det kan gå 3-5 år fra et tre smittes til det er gjennomsmittet og viser symptomer på alle greiner. 

- Symptomene er enklest å se når man holder bladene slik at en får noe gjennomfallende lys. Det er typisk med ringstrukturer som er gule, brune eller av og til helt nekrotiske. Innersiden på disse ringene er skarpere avgrenset enn yttersiden. På bladplanten kan det forekomme en eller flere slike ringer eller utflytende flekker. I motsetning til disse symptomene er flekker og ringer forårsaket av andre virus, tydelig avgrenset på både innsiden og yttersiden, forklarer plantehelseforskeren. 

Sharkavirus har i Norge særlig vært å finne i sorten 'Mallard'. Bladsymptomene i denne sortene er relativt tydelige med ringer, mosaikk og nekroser, mens fruktsymptomene som regnes for typiske for sharkavirus, er sjeldne eller fraværende. 

- Sorten ‘Victoria’ viser imidlertid tydelige fruktsymptomer med ring- og linjestrukturer og innsenkninger på fruktene, mens bladsymptomene er svært svake. Fruktsymptomer fører til dårlig utviklede frukter som kan falle av. Fruktkjøttet får brun - brunrød misfarging og nekrotiske områder. Også på steinen kan en finne flekker og ringstrukturer. Sorten ‘Reeves’ gir også tydelige fruktsymptomer. 

- Sorten ‘Opal’ viser nesten ikke symptomer, hverken på frukt eller blad, opplyser Blystad.

PPV Reeves Fruktsympt-9110240_cropped.jpg
Sharkavirus gir fruktsymptomer på sorten ‘Reeves’. Foto: Dag-Ragnar Blystad.

Gjør stor skade i Europa

Sharka er beskrevet som den alvorligste sjukdommen på steinfrukt i Europa. Viruset ble oppdaget i Bulgaria på 1920-tallet og gjør særlig skade i plomme, aprikos og fersken. Ved siden av disse fruktartene infiseres også flere andre Prunus-arter, blant annet noen som brukes som prydbusker og noen viltvoksende. Viruset har særlig gjort skade i østlige og sentrale deler av Europa, men det har også vært et problem i Tyskland, England og Frankrike. Det har nylig også dukket opp i Middelhavslandene. I Norden har man klart å holde viruset i sjakk. Men skadegjøreren fortsetter å komme seg inn i landet gjennom dårlig kontrollert import av infiserte trær til nyplantinger. 

- Funnene fra 2009 til 2013 viser at dette er et problem. Infiserte trær i nyplantede frukthager representerer smittekilder som kan føre til spredning dersom det er bladlus tilstede. Vi har flere bladlusarter som er vanlig forekommende i norske plommefrukthager, som også er gode vektorer for sharkavirus. Det betyr at det er potensiale for å gjøre stor skade også her i Norge, men vi har klart å unngå dette til nå,” hevder Blystad.

 

Tiltak

For å bli kvitt sharkaviruset må infiserte trær ryddes og destrueres. Tiltakene vil variere i strenghet etter nivået i kjeden: kvistbanker - planteskoler – frukthager og etter beliggenhet, dvs. om det er fare for bladlusspredning mellom nabofelt. 

Dersom det forekommer bladlus i felt med kjent smitte, må en bekjempe bladlus fram til smitten er utryddet fra lokaliteten.

Sharkavirus

Sharkavirus (Plum pox virus, PPV) er en karanteneskadegjører som har blitt funnet i plomme, fersken og aprikos i Norge. I Europa er sharkavirus regnet som årsak til den mest alvorlige sykdommen i steinfrukt. 

Sharkaviruset ble første gang påvist i Norge i 1998. 

Viruset spres med bladlus og infisert formeringsmateriale. Det er flere bladlusarter som kan fungere som vektor, blant annet de fire artene av bladlus som er vanlige på plomme her i landet: Liten plommebladlus, stor plommebladlus, mjøla plommebladlus og humlebladlus. I tillegg er ferskenbladlus en effektiv vektor. Også havrebladlus kan fungere som vektor. 

Infiserte trær må ryddes og destrueres. Tiltakene vil variere i strenghet etter nivået i kjeden: kvistbanker - planteskoler - frukthager, og etter beliggenhet, dvs. om det er fare for bladlusspredning mellom nabofelt. Bladlus må bekjempes.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.