Hopp til hovedinnholdet

Bygger bro mellom NIBIOs kartløsninger

mg201105_DSC_2209

Illustrasjonsfoto: Morten Günther.

Nå kan du velge ut en landbrukseiendom i kartløsningen Kilden og automatisk få opp kart for eiendommen fra en annen kartkilde - Gårdskart. Du kan også gå motsatt vei.

- Vi tror mange vil sette pris på at vi bygger bro mellom kartløsningene våre, sier prosjektleder Tove Vaaje-Kolstad. Under Eksterne kartlag i Kilden ligger nå kartlaget Driftssenter som viser driftssenter for alle landbrukseiendommer.

- Ved å klikke på et driftssenter, får man tilgang til en lenke som åpner Gårdskart direkte for den aktuelle gården, forteller prosjektlederen.

Gårdskart i ny versjon
Kartlaget med driftssenter vil også bli tilgjengelig i Gårdskart. En helt ny versjon av Gårdskart er under utvikling. Målet er å lansere løsningen før sommeren.

- Siden det meste er på plass, har vi lagt ut en betaversjon for å vise fram det vi har, forteller Vaaje-Kolstad. Fra betaversjonen kan du også gå videre til Kilden.

Oppskriften er å klikke på ikonet for Hjelp og andre verktøy til høyre på verktøylinja, og velge Gå til Kilden. Da kommer samme kartutsnitt opp i Kilden som det en kom fra i Gårdskart. I Kilden er det bredere utvalg av kartlag med ulike data enn det som fins i Gårdskart.

- Går du fra driftssenter i Kilden til Gårdskart, kommer du foreløpig til betaversjonen, som nå fungerer på både mobil og nettbrett, sier Vaaje-Kolstad.

Genial forbedring

Mange innen landbruksforvaltningen i kommunene bruker Gårdskart som sitt primær-verktøy. Spesielt gjelder dette de som arbeider med jordbrukssaker. Gårdskart er kontrollgrunnlaget for arealbaserte tilskuddssøknader som for  eksempel produksjonstilskudd. 

Saksbehandlere innenfor skog bruker i større grad Kilden, på grunn av skogportalen og mulighetene som ligger i den. 

- Muligheten til å gå mellom de to kartløsningene er genial, sier rådgiver Ingrid Knotten Haugberg ved landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold.

Målet med å kunne bevege seg mellom de to kartløsningene er også at flere brukere skal finne fram til, og bruke, det beste i hver av løsningene.

Bilde1.jpg
Kartlag fra Kilden som viser resultat av søk på en landbrukseiendom i Våler kommune i Hedmark, nærmere bestemt på Braskerud. Driftssenteret vises med rødt punkt. I dialogboksen kommer gårds- og bruksnummer for eiendommen og lenke videre til Gårdskart. Foto: Skjermbilde fra Kilden.nibio.no
Fakta

Alle landbrukseiendommer skal ha et stedfestet driftssenter. I kartet i Kilden vises det som en rød prikk. Hovedregelen er at driftssenteret er der hvor driftsbygningen ligger. For et gårdsbruk med husdyrproduksjon vil driftssenteret typisk være bygningen der dyra er og produksjonen foregår.

Driftssenterets beliggenhet har betydning i ulike sammenhenger. For eksempel differensieres enkelte tilskudd ut fra hvilken sone foretakets driftssenter ligger i.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.