{
  "_id": "f9ae1367-5efe-44df-9eb7-58fa6ce0d9d5",
  "_name": "separate-toalettlosninger-i-kombinasjon-med-gravannsrenseanlegg",
  "_path": "/nibio/utils/publications/separate-toalettlosninger-i-kombinasjon-med-gravannsrenseanlegg",
  "creator": "user:system:nibioimportuser",
  "modifier": "user:system:nibioimportuser",
  "createdTime": "2017-11-14T02:01:06.657Z",
  "modifiedTime": "2020-01-18T14:09:15.230280Z",
  "owner": "user:system:nibioimportuser",
  "type": "com.norsedigital.nibio:publication",
  "displayName": "Separate toalettløsninger – i kombinasjon med gråvannsrenseanlegg [Rapporter]",
  "hasChildren": false,
  "language": "no",
  "valid": true,
  "childOrder": "modifiedtime DESC",
  "data": {
    "PUBLICATION_ID": "1513432",
    "PUBLICATION_TITLE": "Separate toalettløsninger – i kombinasjon med gråvannsrenseanlegg",
    "PUBLICATION_DATE": "2017-11-13T12:13:35",
    "PUBLICATION_CATEGORY": "e43f5677-ad9c-4805-bfd9-83c6c0d96de7",
    "PUBLICATION_SUB_CATEGORY": "8258cc33-28e6-4664-a512-0c7a6ee87b89",
    "PUBLICATION_TYPE": "0cfb1c66-ed26-4b36-b4fb-e05cdefb59f0",
    "PUBLICATION_REFERANCE": "{\"bokRapport\":{\"utgiver\":{\"navn\":\"Bioforsk\"},\"isbn\":\"978-82-17-00218-5\",\"serie\":{\"id\":\"1661260\",\"navn\":\"Bioforsk TEMA\",\"issn\":\"0809-8654\",\"utgivernavn\":\"Bioforsk\",\"utgivelsesland\":{\"kode\":\"NO\",\"navn\":\"Norge\",\"navnEngelsk\":\"Norway\"},\"sprak\":{\"kode\":\"NB\",\"navn\":\"Norsk, bokmål\",\"navnEngelsk\":\"Norwegian, bokmål\"},\"utbredelse\":{\"kode\":\"NORSK\",\"navn\":\"Norsk\",\"navnEngelsk\":\"Norwegian\"},\"url\":\"https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2437386\"},\"volum\":\"2\",\"hefte\":\"30\",\"antallSider\":\"4\"}}",
    "PUBLICATION_SUMMARY": "I enkelte tilfeller settes det krav til at toalettavløp og gråvann skal behandles separat. Ved bruk av biologiske filtre for gråvann eller annen type gråvannsrenseanlegg, vil det være behov for separat toalettløsning. Spesielt er denne kombinasjonen ofte benyttet på fritidsboliger, men det kan også være behov for separat toalettløsning for helårsboliger i visse områder. For helårsboliger benyttes i de fleste tilfeller WC til tett tank, alternativt biologisk toalett. For fritidsboliger vil det være et mye større utvalg av separate toalettløsninger som kan være aktuelle. Den type kombinasjonsløsninger kan gi svært lave utslipp, men krever noe større oppfølging av brukerne enn andre separate anlegg.",
    "PUBLICATION_AUTHORS": [
      {
        "AUTHOR": "873b2a74-655b-4c2c-8978-3205a3bb9583",
        "AUTHOR_NAME": "Guro Hensel"
      },
      {
        "AUTHOR": "0b1311e4-c6bf-4a75-bf4b-32fb35541fe3",
        "AUTHOR_NAME": "Roald Aasen"
      },
      {
        "AUTHOR_NAME": "Anders Yri"
      }
    ],
    "PUBLICATION_DIVISION": "1b965a42-38f4-44b1-8d4c-3ea4acf31157",
    "PUBLICATION_DEPARTMENT": "107ffbd3-74f1-481a-b9d6-3e6e52006d32",
    "PUBLICATION_URL": "http://hdl.handle.net/11250/2465791",
    "PUBLICATION_MODIFICATION_DATE": "2017-11-13T12:13:35",
    "PUBLICATION_ISSN": "0809-8654",
    "PUBLICATION_VOLUME": 2,
    "PUBLICATION_ISSUE": 30,
    "PUBLICATION_YEAR": 2007
  },
  "x": {},
  "page": {
    "type": "page",
    "path": "/",
    "template": "9aee8896-673b-4603-bda1-3f7bb2fd4198",
    "config": {}
  },
  "attachments": {},
  "publish": {
    "from": "2017-11-14T02:01:07.167Z",
    "first": "2017-11-14T02:01:07.167Z"
  },
  "workflow": {
    "state": "READY",
    "checks": {}
  }
}