{
  "_id": "111f861f-fb5c-4337-aad0-1a081e1c5bda",
  "_name": "fangvekster-i-varkorn-effekt-pa-fosfortap-rapporter",
  "_path": "/nibio/utils/publications/fangvekster-i-varkorn-effekt-pa-fosfortap-rapporter",
  "creator": "user:system:nibioimportuser",
  "modifier": "user:system:nibioimportuser",
  "createdTime": "2021-02-21T02:07:50.999035Z",
  "modifiedTime": "2021-04-04T00:03:05.016132Z",
  "owner": "user:system:nibioimportuser",
  "type": "com.norsedigital.nibio:publication",
  "displayName": "Fangvekster i vårkorn – Effekt på fosfortap [Rapporter]",
  "hasChildren": false,
  "language": "no",
  "valid": true,
  "childOrder": "modifiedtime DESC",
  "data": {
    "PUBLICATION_ID": "1891674",
    "PUBLICATION_TITLE": "Fangvekster i vårkorn – Effekt på fosfortap",
    "PUBLICATION_DATE": "2021-02-19T11:08:07",
    "PUBLICATION_CATEGORY": "e43f5677-ad9c-4805-bfd9-83c6c0d96de7",
    "PUBLICATION_SUB_CATEGORY": "8258cc33-28e6-4664-a512-0c7a6ee87b89",
    "PUBLICATION_TYPE": "0cfb1c66-ed26-4b36-b4fb-e05cdefb59f0",
    "PUBLICATION_REFERANCE": "{\"bokRapport\":{\"utgiver\":{\"navn\":\"NIBIO\",\"sted\":\"Ås\"},\"isbn\":\"978-82-17-02776-8\",\"serie\":{\"id\":\"2785057\",\"navn\":\"NIBIO Rapport\",\"issn\":\"2464-1162\",\"utgivelsesland\":{\"kode\":\"NO\",\"navn\":\"Norge\",\"navnEngelsk\":\"Norway\"},\"utbredelse\":{\"kode\":\"NORSK\",\"navn\":\"Norsk\",\"navnEngelsk\":\"Norwegian\"}},\"volum\":\"7\",\"hefte\":\"29\",\"antallSider\":\"32\"}}",
    "PUBLICATION_SUMMARY": "Denne rapporten omhandler effekt av undersådde fangvekster i korn på fosfortap. Effekten av fangvekst er undersøkt ved både høst- og vårpløying i et 4-årig forsøk i forsøksanlegget på Hellerud (Skjetten) hvor overflateavrenning kan måles og prøvetas. Tapet av totalfosfor fulgte i stor grad jordtapet, mens tapet av løst fosfat var avhengig av vinterforholdene. I tre av forsøksårene var tapene av løst fosfat lavt og i liten grad påvirket av pløyetidspunkt og fangvekst. I det første året derimot, hvor det var barfrost, var tapene av løst fosfat betydelig høyere fra vårpløyde ruter enn fra høstpløyde ruter. Konsentrasjonen av løst fosfat hadde dette året nær sammenheng med mengden fosfor i plantematerialet på ruta.",
    "PUBLICATION_AUTHORS": [
      {
        "AUTHOR": "6f62a5c5-9ec2-4d35-9cf1-f2d6721adfc2",
        "AUTHOR_NAME": "Anne Falk Øgaard"
      },
      {
        "AUTHOR": "0658cfd3-ec87-411e-b9a0-bbf0436128c3",
        "AUTHOR_NAME": "Marianne Bechmann"
      }
    ],
    "PUBLICATION_DIVISION": "1b965a42-38f4-44b1-8d4c-3ea4acf31157",
    "PUBLICATION_DEPARTMENT": "9c52c9b9-c840-4359-935d-063a058724bd",
    "PUBLICATION_URL": "https://hdl.handle.net/11250/2729944",
    "PUBLICATION_MODIFICATION_DATE": "2021-02-19T11:10:12",
    "PUBLICATION_ISSN": "2464-1162",
    "PUBLICATION_VOLUME": 7,
    "PUBLICATION_ISSUE": 29,
    "PUBLICATION_YEAR": 2021
  },
  "x": {},
  "page": {
    "type": "page",
    "path": "/",
    "template": "9aee8896-673b-4603-bda1-3f7bb2fd4198",
    "config": {},
    "regions": {}
  },
  "attachments": {},
  "publish": {
    "from": "2021-02-21T02:07:51.022Z",
    "first": "2021-02-21T02:07:51.022Z"
  },
  "workflow": {
    "state": "READY",
    "checks": {}
  }
}