Hopp til hovedinnholdet

Verktøy for diagnose og utbedring av lavtytende områder i eng

Dette verktøyet for å diagnostisere og forbedre lavtytende områder i eng er utarbeidet som en del av forskningsprosjektet IMPRESS. Lavtytende områder kan identifiseres fra et avlingskart, fra satellitt- eller dronebilder eller gårdbrukerens egne erfaringer og observasjoner.

I mange tilfeller vil årsakene til at et område yter dårlig være åpenbare.  I andre tilfeller kan det være vanskeligere å se uten å gjøre mer omfattende undersøkelser. Dette verktøyet er ment som et første steg til å vurdere det lavtytende området, og kan brukes uten gode forkunnskaper om jord og plantedyrking. 

Anbefalinger og informasjon gis basert på svarene som fylles inn i spørreskjemaet. Brukere skal være oppmerksomme på at det finnes tilfeller hvor det ikke er mulig å gi gode anbefalinger basert på generelle sammenhenger. Det bør derfor være lav terskel for å kontakte en rådgiver i tilfeller hvor man er i tvil om hvilke tiltak som passer eller er usikker på om anbefalingene fra dette verktøyet er formålstjenlige eller kostnadseffektive.

Verktøyet inneholder spørsmål som krever bedømming både av forhold på overflata og i jorda. For å svare på spørsmålene om jordegenskaper, må man grave to profiler: Ett i det lavtytende området og ett i det omkringliggende området. Bedømmingen sammenligner disse to for å gi ledetråder til hva som kan være årsaken til observerte forskjeller i avling.