Hopp til hovedinnholdet

Større avløpsanlegg

Utslipp av renset avløpsvann er regulert i forurensningsforskriften del 4 (kap. 13-14). Deler av dette regelverket er basert på EUs avløpsdirektiv, som stiller minstekrav til rensing. I mange kommuner er det et stort oppgraderingsbehov innen avløp samtidig som kommunen ønsker å bygge boliger og hytter og å legge til rette for ny industri. Som en konsekvens av dette må mange kommuner nå utvide eller bygge nye renseanlegg.

NIBIO har, i samarbeid med IKM Acona utviklet en tjeneste for å bistå kommunen med dette arbeidet

Tjenesten består av følgende deler:

  • Kartlegging av området inkludert beregning av Pe for tettbebyggelse/ rensedistrikt nå og framover.
  • Kartlegging av utslippspunkt og modellering av utslippet 
  • Resipientvurdering 
  • Søknadsutforming etter kapittel 14
  • Oppfølging av søknadsprosessen

 

Kontakt IKM Acona