Resultatkontrollen

Formålet med resultatkontrollen er å finne ut om utviklingen i jordbruket har gått slik som Stortinget har forutsatt i landbrukspolitikken.

Det er utarbeidet materiale som viser utviklingen for priser, kostnader, inntekter og investeringer, arealbruk, produksjon, miljø og ressursvern, distriktspolitikk, sysselsetting, likestilling m.m. Resultatkontrollen er inndelt på region- og fylkesnivå.

Tabeller til Resultatkontrollen for grunnlagsmaterialet til jordbruksforhandlingene følger nedenfor.
 
 

Tabellene til Resultatkontrollen 2017

1.084 MB xlsm

Tabellene til Resultatkontrollen 2016

1.04 MB xlsm

Tabellene til Resultatkontrollen 2015

0.954 MB xlsm