Hopp til hovedinnholdet

Resultatkontrollen

Formålet med resultatkontrollen er å finne ut om utviklingen i jordbruket har gått slik som Stortinget har forutsatt i landbrukspolitikken.

Det er utarbeidet materiale som viser utviklingen for priser, kostnader, inntekter og investeringer, arealbruk, produksjon, miljø og ressursvern, distriktspolitikk, sysselsetting, likestilling m.m. Resultatkontrollen er inndelt på region- og fylkesnivå.

Tabeller til Resultatkontrollen for grunnlagsmaterialet til jordbruksforhandlingene følger nedenfor.
 
 

Tabellene til Resultatkontrollen 2022

1.664 MB xls

Tabellene til Resultatkontrollen 2021

1.573 MB xls

Tabellene til Resultatkontrollen 2020

1.877 MB xls

Tabellene til Resultatkontrollen 2019

1.091 MB xlsm

Tabellene til Resultatkontrollen 2018

1.13 MB xlsm

Tabellene til Resultatkontrollen 2017

1.084 MB xlsm

Tabellene til Resultatkontrollen 2016

1.04 MB xlsm

Tabellene til Resultatkontrollen 2015

0.954 MB xlsm

Publikasjoner