Hopp til hovedinnholdet

Økonomistyring i landbruket

Eit verktøy for å bidra til betre leiarskap på norske gardsbruk.

Skjema for analyse og planlegging gitt ut i 1997 er tilgjengeleg her.

Plan er hjelpeverktøy for å planleggja nye tiltak på ein gard, til dømes starta opp ein nye produksjon. 

For eksisterande drift trengst analysar for å sjå kva delar av drifta som går bra og kvar ein har potensiale for forbetring.

Fordi sjølve skjemaa ikkje er endra, står det framleis 1997 på dei.

Skjemaa kan vera nyttige mellom anna i undervisning.