Kurs i importkontroll og planteskadegjørere

På grunn av omlegging i plantehelseregelverket er ansvaret for kontroll av planteskadegjørere ved import overført til importørene. I den forbindelse oppfordrer Mattilsynet norske importører til å øke sin kompetanse. NIBIO tilbyr derfor i samarbeid med Mattilsynet både grunnkurs og kurs for viderekomne i «Importkontroll og planteskadegjørere».