Hopp til hovedinnholdet

Gjødslingshåndbok

Gjødslingshåndboka gir en samlet fremstilling av grunnlagsmaterialet for gjødslingsrådgivning. Den inneholder gjødslingsnormer for vekstene korn, oljevekster, erter, potet, grønnsaker, eng og fôrvekster, frukt og bær. Videre er korreksjonstabeller for jordanalyser viktige tabeller i gjødslingshåndboka.