Hopp til hovedinnholdet

AR5 og gårdskart - kurs

Kompetansetilbudet fra NIBIO passer godt for kommuner som er i gang med kontinuerlig ajourhold, både for ansatte i landbruksforvaltningen og for de som oppdaterer kartbasene.

Vi har to typer kurs som dekker alt fra AR5 klassifikasjonssystem, klassifisering i felt og praktisk ajourhold i egen programvare. Kursene er aktuelle for kommuner som holder på med kontinuerlig ajourhold av AR5. Kursene arrangeres i samarbeid med Fylkesmannens landbruksavdeling og Kartverket.

Vi tilbyr også ulike foredrag eller innlegg om AR5, gårdskart, osv. på kommunesamlinger eller fagdager i fylkene.

Vi minner også om muligheten for nettbasert veiledning.