Hopp til hovedinnholdet

Ajourhold av MiS-data

Denne siden inneholder lenke til ajourholdsløsningen for MiS-data, samt annen informasjon knyttet til ajourholdsløsningen.

 
 

Ajourholdsløsningen driftes av NIBIO på vegne av Landbruksdirektoratet. 

Brukerveiledning ajourholdsklient