Hopp til hovedinnholdet

Norsk helårsproduksjon av ruccola i aquaponisk dyrkingssystem i veksthus

Ruccula og ørret i felles lukket produksjonssystem ved Nibio Landvik (aquaponisk system). Foto: Randi Seljåsen / NIBIO
INAKTIV SIST OPPDATERT: 11.06.2018
Slutt: des 2018
Start: jan 2018

Forskningsstasjonen NIBIO Landvik har et aquaponisk dyrkingssystem i veksthus der det i samarbeid med næringen testes ut hvilke plantesorter som egner seg for slik produksjon.

Systemet baseres på produksjon av planter sammen med fisk (ørret) i vannkultur i et resirkulert system der fisk tar ut næring fra fiskefôr og tilfører sine avfallasstoff som gjødsel til plantene.

Formålet med prosjektet er å utvikle kunnskap om bærekraftig og økonomisk lønnsom produksjonsmetode for helårsproduksjon av ruccola i aquaponisk system.

Start- og sluttdato 01.01.2018 - 31.12.2018
Prosjektleder Randi Seljåsen

Basert på eksisterende kunnskap om resistens og sortsegenskaper vil det bli valgt ut de mest lovende sortene for testdyrking i aquaponianlegget. Det vil bli gjort en screening for å plukke ut de en til tre beste sortene i anlegget som skal optimaliseres videre. Deretter vil ulike produksjonssystemer og dyrkingsteknikker for ruccola i mattekultur (breisåing på flytende matter) testes ut og sammenlignes for å finne best egnet metode. Det vil bli gjort vekstforsøk med de utvalgte mest lovende sortene. Mengde fiskefôr og lys balanseres i forhold til biomassen av fisk og planter. Produksjonsforholdene skal optimaliseres og det skal lages et produksjonsverktøy som kan anvendes for å styre følgende parametre på ønsket nivå: Biomasse av planter og fisk, tilført fiskefôr, temperatur og lys. Det testes ut ulike regimer av led-lys med optimalt spekter for plantevekst.

Sammen med omsetningsleddene og Gartnerhallens produsenter vil utfordringer man møter på både i produksjonen og med hensyn til produktkvalitet, bearbeiding, pakking og omsetning drøftes. Konseptet gir rom for merkevarebygging knyttet til produksjonsmåte. Prosjektet vil fremskaffe nødvendig kunnskap om produksjonssystem og styring av produksjonsfaktorer. Det vil bli utført økonomiske beregninger som viser kostnader og produksjon per arealenhet. Prosjektet vil bidra med en kunnskap og produksjonsplan for en viktig kultur for slike anlegg.