Hopp til hovedinnholdet

Hvordan lykkes med sau på inngjerdet areal

Foto: Anita Land Foto:
INAKTIV SIST OPPDATERT: 24.01.2018
Slutt: des 2018
Start: mars 2018

Prosjektet skal bidra til at bønder i Østfold og andre områder kan lykkes med driftsformer med sau på inngjerdet areal. I prosjektet vil vi stille sammen eksisterende kunnskap om driftssystemer med sau på inngjerdet areal og fremskaffe ny kunnskap på områder der kunnskapen er mangelfull. At saueholdere lykkes med sau på inngjerdet areal, antas å kunne dempe konfliktene mellom rovvilt og sauehold.

Start- og sluttdato 01.03.2018 - 31.12.2018
Prosjektleder Birger Vennesland