Hopp til hovedinnholdet

DrenKlim: Drainage systems in clay soils inTrøndelag - adaptation to changing climate

INAKTIV SIST OPPDATERT: 19.06.2024
Slutt: juli 2021
Start: mars 2020

Drenering av leirjord er forventet å bli stadig mer nødvendig når klimaet endrer seg. Dagens råd om drenering baserer seg i stor grad på data fra eksisterende klima, og det er derfor behov for å benytte tilpassede modeller, slik at vi kan vurdere behovet for grøfting også i et fremtidig klima. Så langt har anvendelse av modeller på leirjord vært vanskelig og gitt utilfredsstillende resultater.  Måleresultater fra Kvithamar så langt tyder på at dimensjoneringen av grøftesystemer er utfordrende og vil bli enda mer krevende under fremtidige forhold med endret nedbørmønster.

Status Avsluttet
Start- og sluttdato 01.03.2020 - 01.07.2021
Totalt budsjett 170000

Data som er samlet inn på Kvithamar som en del av Klimasmart prosjektet skal anvendes. I 2020, mot slutten av Optikorn prosjektetet, er det en unik mulighet til å undersøke leirjorda i ruteforsøkene på Kvithamar nærmere, siden stasjonen skal nedlegges. Disse nye data kan mates inn i matematiske modeller for økt forståelse av vannets veier i leirjord. Prosjektet vil søke å finne den/de mest optimale modellen(e), basert på tidligere prosjekters arbeid. Resultatet forventes å bli mer kunnskapsbaserte råd om grøftesystemer i en fremtid med endret klima, til nytte for både bønder, rådgivere, landbruks- og miljøforvaltningen, samt forskning.