Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Bioreaktivt filter – utprøving av bioreaktivt filter i fullskalaforsøk for rensing av avløpsvann fra utslipp av plantevernmiddelrester fra vaske/påfyllingsplasser

INAKTIV SIST OPPDATERT: 03.05.2019
Slutt: des 2020
Start: jan 2018
Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2018 - 31.12.2020
Prosjektleder Marianne Stenrød
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Pesticider og naturstoffkjemi

Det er et behov for å fremme tiltak som kan redusere forurensning og avrenning av plantevernmidler fra punktkilder. Slik punktkilder kan være plasser for fylling av sprøytevæske, vasking av utstyr og for beising av frø og poteter. Resultater fra Program for jord- og vannovervåking i ladbruket (JOVA) og andre målinger viser funn av plantevernmidler i grunnvann i noen områder som kan ha sammenheng med f.eks. beising av potet. Funn av plantevernmidler i bekker kan av og til også å ha sammenheng med forurensning av plantevernmidler fra punktkilder.

For å redusere risikoen for forurensning, kan det være aktuelt å etablere renseanlegg på spesielle plasser hvor forurensning fra punktkilder kan forekomme. Biobed (et type biologisk rensefilter) blir brukt i stor utstrekning i Sverige. I Norge er det få slike anlegg, trolig fordi det har vært liten oppmerksomhet på temaet. Flere land i Europa har ulike løsninger for hvordan en skal rense vann for å redusere forurensing fra punktkilder. Disse landene har større oppmerksomhet på denne typen forurensning. I England er det i noen tilfeller påbud om biofilter, og som skal være godkjent av myndighetene.

I et biofilteranlegg anlagt i 2017 undersøker NIBIO effekt og kapasitet for rensing av avløpsvann fra en vaske-/fylleplass for plantevernmidler. Anlegget er bygd hos potetdyrker Bernt Kristian Snapa i Grue kommune. Les mer om prosjektet på NIBIO sin nettside.