Øistein Vethe

Head of Department/Head of Research

(+47) 918 62 849
oistein.vethe@nibio.no

Place
Ås O43

Visiting address
Oluf Thesens vei 43, 1433 Ås

Abstract

Answers to survey asking for suggestions for new products in EU's new regulation for fertilisers. Fish sludge is suggested as material in compost and digestate, and a summary with references is provided.

Abstract

Fire ulike komposter ble benyttet til å evaluere ulike kjemiske parameteres egnethet som stabilitetsindeks. Vannløselig TOC viste signifikant korrelasjon til biologisk aktivitet målt som respirasjonsrate, og foreslås som en mulig operasjonell parameter ved komposteringsanlegg.