Gå hovedinnhold

Livsviktig kunnskap

Vår framtidige velferd vil være tuftet på biologiske ressurser som utnyttes bærekraftig. NIBIO skal være ledende for det grønne skiftet, overgangen fra oljeøkonomi til bioøkonomi.

Livsviktig kunnskap
725
Ansatte
7
Disputaser i 2014
294
Vitenskapelige artikler i 2014
18
Steder i Norge