Gå hovedinnhold

Livsviktig kunnskap

Vår framtidige velferd vil være tuftet på biologiske ressurser som utnyttes bærekraftig. NIBIO skal være ledende for det grønne skiftet, overgangen fra oljeøkonomi til bioøkonomi.

Livsviktig kunnskap
700
Ansatte
5
Disputaser i 2015
290
Vitenskapelige artikler i 2015
18
Steder i Norge