Gå hovedinnhold

Livsviktig kunnskap

Vår framtidige velferd vil være tuftet på biologiske ressurser som utnyttes bærekraftig. NIBIO skal være ledende for det grønne skiftet, overgangen fra oljeøkonomi til bioøkonomi.

725
Ansatte
7
Disputaser i 2014
294
Vitenskapelige artikler i 2014
18
Steder i Norge