Gå hovedinnhold

Livsviktig kunnskap

Vår framtidige velferd vil være tuftet på biologiske ressurser som utnyttes bærekraftig. NIBIO skal være ledende for det grønne skiftet, overgangen fra oljeøkonomi til bioøkonomi.

Livsviktig kunnskap
695
Ansatte
8
Disputaser i 2016
324
Vitenskapelige artikler i 2015
18
Steder i Norge