Gå hovedinnhold

Livsviktig kunnskap

Vår framtidige velferd vil være tuftet på biologiske ressurser som utnyttes bærekraftig. NIBIO skal være ledende for det grønne skiftet, overgangen fra oljeøkonomi til bioøkonomi.

Livsviktig kunnskap
Aktuelt

Støtt fruktforskinga - prøv ut nye morellesortar

På morellefestivalen 2016 på Lofthus i Hardanger kan du vere med å vurdere nye sortar. Farge og storleik er ein ting, men smaken er noko av det viktigaste. NIBIO Ullensvang stiller med smaksprøvar av nye og lovande sortar, og du kan vere med på å bestemme den nye vinnaren.

NIBIO skal undersøke gråskimmelsopp frå jordbærfelt i Agder

Statssekretær i landbruks og matdepartementet, Terje Halleland gav i dag NIBIO i oppåve å undersøke om årsaka til svikt i jordbæravlinga på Agder kan skuldast plantevernmiddelresistens i gråskimmelsoppen.
700
Ansatte
5
Disputaser i 2015
290
Vitenskapelige artikler i 2015
18
Steder i Norge