Gå hovedinnhold

Livsviktig kunnskap

Vår framtidige velferd vil være tuftet på biologiske ressurser som utnyttes bærekraftig. NIBIO skal være ledende for det grønne skiftet, overgangen fra oljeøkonomi til bioøkonomi.

Livsviktig kunnskap
Aktuelt

Møte om arktisk samarbeid i Beijing

NIBIO og Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) utforsker samarbeid i nordområdene. 22. og 23. mai arrangerte NIBIO og CAAS en felles workshop i Beijing, Sino-Norwegian Arctic Collaboration in Agriculture.

NIBIO og Kina i dialog om utvida samarbeid i nord

I 10 år har Norsk institutt for bioøkonomi samarbeidd med sentrale fagmiljø i Kina om matsikkerheit og miljøvenleg og berekraftig landbruk. I dag vitja den kinesiske viseministeren for landbruk NIBIO for å diskutere eit utvida samarbeid.
695
Ansatte
8
Disputaser i 2016
324
Vitenskapelige artikler i 2015
18
Steder i Norge