Sammling av over 700 ulike treslag (over 1000 prøver fra 127 familier) som referansemateriale for treslagsbestemmelse

Xylarium at NIBIO
 
Foto av: Andreas Treu

Treslagsbestemmelse

NIBIO tilbyr identifisering av treslag ved hjelp av makro- og mikroanatomiske analyser.

Tømmerforordningen i Norge fastsetter forpliktelser for virksomheter som bringer tømmer og treprodukter i omsetning på det indre marked for første gang. Forordningen forbyr omsetning av tømmer og treprodukter som kan knyttes til ulovlig avvirkning, og den pålegger virksomhetene å følge prosedyrer som skal avdekke produktenes opprinnelse og lovlighet.

Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet for tilsyn med virksomheter som omsetter importert tømmer og treprodukter. Landbruksdirektoratet er ansvarlig myndighet for tømmer og treprodukter som har opprinnelse i Norge.

 

En treanatomisk analyse kan avsløre om treproduktet er lovlig importert til Norge. NIBIO tilbyr identifisering av treslag mot betaling.

KONTAKTPERSON