Lønnsomhet for skogsveier

Et program for beregning av lønnsomhet og kostnadsfordeling av skogsveier. Programmet lastes ned som en Excelfil.

Programmet tar utgangspunkt i skog- og terrengdata, kostnader for hogst og utkjøring samt skogkulturkostnader, og beregner lønnsomheten av skogsveier og fordeling av kostnader mellom de ulike interessentene i veien. Aktuelle brukere av dette programmet er alle som jobber med planlegging og bygging av skogsveier innenfor både forvaltningen og næringen i skogbruket.

 

Program for beregning av lønnsomhet for skogsveier

2.021 MB xls

KONTAKTPERSON