Fjernmåling av skog

Fjernmåling, for eksempel fra satellitter og fly, tas i økende grad i bruk for ulike formål innen skogtaksering og skogovervåking – både i Norge og internasjonalt. Utvikling og uttesting av metoder innen fjernmåling av skog er et viktig forskningsområde.

KONTAKTPERSON