SR16 stratifisert

Denne nettsiden inneholder informasjon om SR16 stratifisert datasettet.

jyl0244
Furuskog hogstklasse 5. Foto: John Yngvar Larsson / © NIBIO
KONTAKTPERSON

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten