SR16 modellrapporter

Denne siden inneholder informasjon om modellene som er brukt i produksjonen av SR16. Mer generell informasjon om SR16 finnes på nettsiden Skogressurskart (SR16), og i produktarket. En formell beskrivelse av SR16 finnes i produktspesifikasjonen.

SR16 produseres ved bruk av regresjonsmodeller der egenskaper beregnet fra Landsskogtakseringens flater inngår som responsvariabel, og data fra fjernmåling brukes som forklaringsvariabler. Produksjonen medfører prossessering av store mengder data. I SR16 er derfor landet delt inn i prosjektområder, som prossesseres for seg.

For hvert prosjektområde generes det en rapport med detaljer om modellene som er brukt. SR16 er under kontinuerlig utvikling, rapportene fra de ulike områdene vil derfor være forskjellige i utforming.

 

 

SR16 modeller Trøndelag

1.934 MB pdf

SR16 modeller Østlandet

2.326 MB pdf

SR16 modeller Vestfold, Telemark og Agder

6.862 MB pdf

SR16 modeller Rogaland og Hordaland

16.703 MB pdf