Trevirkets brennverdi

Sitkagran Vesterålen 20110628 A Steffenrem
Brennverdi per kg er stort den samme for alle treslag.

Når ved brenner frigjøres energi, men hvilke prosesser er det egentlig som foregår i vedovnen? Og hvilke faktorer er det som påvirker trevirkets brennverdi?