Skadedyr

NIBIO har den største samlede fagkompetansen innen insekter, midd og snegl som skadedyr i Norge. Vi utfører forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid innen overvåking, biologi og bekjempelse av skadedyr i landbruk, skogbruk, planteskoler, juletrefelt og grøntarealer.

Foto: Erling Fløistad/NIBIO
Foto: Erling Fløistad/NIBIO
KONTAKTPERSON
Medarbeidere