Verktøy og hjelpemidler (vannmiljø)

Det er utarbeidet en rekke ulike verktøy som kan benyttes i arbeidet med å gjennomføre vannforskriften i landbruksvassdrag. Her finnes en oversikt over de mest aktuelle.

Svinna pent vannbilde
Foto: Eva Skarbøvik
KONTAKTPERSON

Publikasjoner