Vannovervåking i landbruksområder

Tiltaksovervåkning og kildekartlegging er viktige redskap for forvaltningen. Hva er tilstanden i vannforekomsten? Hvor kommer næringsstoffene fra? Hvor bør vannprøvene tas, og hvor ofte? Blir vannkvaliteten bedre etterat miljøtiltak er gjennomført? Spørsmålene er mange, på denne siden gir vi tips om infoark og nettsider om temaet.

7379a114-3414-47c3-96e1-5ca01f2c23b1

Publikasjoner

Sammendrag

The report presents results from monitoring of ten rivers and creeks in the Halden Watershed in the period 1 May 2017 to 1 May 2018. Water samples were collected every 14th day and analysed for total phosphorous (TP) and suspended sediments (SS). Every 28th day the samples were also analysed for dissolved phosphate. Results from previous monitoring in the period May 1th 2012 to May 1th 2017 are found in Greipsland (2015), Greipsland (2016) and Greipsland (2017).

Til dokument

Sammendrag

Rapporten gir resultater fra overvåking av innsjøer, elver og bekker i Vannområde Morsa i perioden 1. november 2016 – 31. oktober 2017. Resultatene inkluderer oversikter over konsentrasjoner av næringsstoffer og suspendert sediment i alle stasjoner, samt tarmbakterier i elver og bekker, og klorofyll og algetellinger i innsjøer. Et faktaark som er satt inn bakerst i rapporten oppsummerer resultatene (Vedlegg 7).