Klimatilpasning

Tilpasninger i landbruket kan bidra til å redusere negative effekter av klimaendringer på plantevekst og vannkvalitet. Økt og mer intens nedbør, samt høyere temperaturer gir behov for tiltak som drenering, vekstskifte, valg av sorter og arter og tilpasset gjødsling.

Erosjon trøgstad 099_spektakul_INGA
Klimaendringer kan føre til økt jordtap. Foto: Inga Greipsland
KONTAKTPERSON