Teknologi i jordbruket

NIBIO er langt framme i forskningen på teknologisk utvikling av landbruket. Vi forsker på hvordan sensorer og droner kan komme bønder og rådgivere til gode gjennom økt kunnskap og jordas tilstand gjennom sesongen. Målet er å bidra til en mer effektiv grovfôrproduksjon og bedre ressursforvaltning.

Apelsvoll, juni 2017.
Apelsvoll, juni 2017. Foto: Morten Günther
KONTAKTPERSON