Ville nytteplanter

De viktigste nytteplantene i vår ville flora er engvekster av gras og kløver, ville bær, en del prydplanter, spesielt av busker og trær, samt krydder og medisinvekster.

KONTAKTPERSON
SlåpetornVilleNytteplanter.PNG