Prydplanter

Gamle stauder, roser, grøntanleggsplanter og stueblomster er genressurser av nasjonal verdi.

KONTAKTPERSON